Eksempler på kliniske studier med B. longum 35624®

Det er gjort en lang rekke kliniske studier med bakteriestammen i Alflorex®, under det nåværende navnet Bifidobacterium longum 35624® og den tidligere Bifidobacterium infantis 35624®. Besøk nettstedet til National Library of Medicine for en oppdatert liste: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, søkeord «Bifidobacterium 35624″. Nedenfor er noen eksempler på interessante studier fra denne listen.