Råd og behandling

For å få diagnosen IBS, må en lege først utelukke andre tilstander. Sykehistorie og symptomer vurderes: Magesmerter og endret avføringsmønster. Testene omfatter vanligvis blodprøver og avføringsprøver; noen ganger gastroskopi eller koloskopi. Magesmerter eller følelse av ubehag regnes som et hovedkriterium for diagnosen IBS.

Behandling av IBS

IBS er vanligvis en livslang lidelse. Det vil si at man må gjøre det man kan selv for å redusere plagsomme symptomer og lære seg å leve med tilstanden gjennom økt forståelse og kunnskaper om sykdommen. 

Behandlingen retter seg mot å redusere plagsomme symptomer. IBS utvikler seg ikke til alvorlig sykdom og forkorter ikke livslengden, men kan for mange gi store plager som igjen kan gi betraktelig redusert livskvalitet.

Informasjon er en viktig del av behandlingen for å få hjelp til å håndtere tilstanden, redusere symptomer og ta tilbake hverdagen. 

Selvhjelp som regelmessige måltider, fysisk aktivitet og stressmestring er viktig. Det er anbefales å konsultere en ernæringsfysiolog ved radikal endring av kostholdet, for eksempel FODMAP-redusert diett.

Medisinske behandlinger er vanligvis rettet mot bare ett av IBS-symptomene, f.eks: Forstoppelse, oppblåsthet, diaré og magesmerter.

Internasjonale retningslinjer anbefaler probiotika for alle de vanligste symptomene på IBS. Probiotika kan kombineres med de andre behandlingsalternativer for IBS. 

Bifidobacterium longum 35624® er en bakteriestamme med et godt bevisgrunnlag for effekt ved IBS. Det anbefales generelt å ta probiotika i minst fire uker før effekt av behandlingen vurderes. I sjeldne tilfeller kan det ta lengre tid enn 1 måned, muligens opptil 2-3 måneder før pasienten får lindring av symptomer.

IBS-skolen

IBS-skolen er offentlig læringstilbud som er utviklet for å gi rettledning og støtte til deg som lever med en kronisk lidelse. Du vil lære mer om sykdommen og hvordan du kan mestre den.

På kursene vil det være mulighet for dialog med representanter fra ulike faggrupper og du vil møte andre i samme situasjon.Les mer om kursene på Helse Bergens nettsider.

Når bør du kontakte lege?

Mange som har irritabel tarm bekymrer seg uten grunn på grunn av symptomene, som de frykter kan utvikle seg til alvorlige sykdommer som kreft. Å få avkreftet alvorlige sykdommer i samarbeid med fastlege kan være viktig for mange for å kunne leve godt med IBS. På den andre siden kan det å gjennomgå stadig nye undersøkelser i seg selv skape usikkerhet og angst.

Lege bør kontaktes ved symptomer på irritabel tarm over lang tid eller noen av disse symptomene: 5

  • Blod i avføringen eller blodmangel
  • Vekttap uten kjent grunn
  • Familiehistorie på tykktarmskreft, inflammatorisk tarmsykdom eller cøliaki
  • Alder over 50 og nylig oppståtte plager
  • Nattlige smerter/diaré

Prøv Alflorex® i minimum fire uker

Det kan ta opptil 4 uker, noen ganger opptil 2-3 måneder før Alflorex® tilpasser seg tarmfloraen.

Vær oppmerksom på at milde og forbigående endringer i avføringsmønster kan oppleves de første ukene. Dette er en vanlig og middlertidig situasjon.