Hva er IBS?

Irritabel tarmsyndrom kalles også IBS (Irritable Bowel Syndrome) og er felles navn for flere plager som har med tarm og fordøyelse å gjøre. IBS er en funksjonell mage-tarmsykdom, hvor problemet er at funksjonen til organet er dårlig og gir symptomer. Det er ikke mulig å påvise fysiske forandringer som forklarer plagene.

Tilstanden er vanlig hos begge kjønn og i alle aldre, men flere kvinner enn menn har IBS. Mellom 8 og 25 prosent av den norske befolkningen kan være rammet. IBS er en kronisk tilstand, som betyr at du må regne med å leve med den, livet ut . 2-4

Symptomer på IBS

Om du har IBS, vil symptomene ofte handle om tilbakevendende smerter i magen, uregelmessig avføring eller oppblåsthet. Ubehaget blir ofte mindre etter en tur på toalettet og mer intense etter et måltid. IBS-pasienten kan ha milde, moderate eller sterke plager og symptomene kan variere betydelig hos pasienten. De fleste vil oppleve gode perioder innimellom. Det er vanlig at stress kan forverre mageplagene.

Selv om tilstanden ikke er livstruende, kan sykdommen ha en betydelig negativ påvirkning på livskvaliteten. Gode rutiner gjør plagene mindre, mens stress kan forverre dem.

Ulike typer IBS

Det er flere undergrupper av IBS kategorisert på grunnlag av det dominerende symptomet på dager med unormal avføring. I noen tilfeller kan IBS være uklassifisert.

IBS-C – Hovedsakelig forstoppelse
IBS-D – Hovedakelig diaré
IBS-M – Vekslende mellom forstoppelse og diaré
IBS-U – Ikke klassifisert

Det er mange som også veksler mellom gruppene.

Årsak til irritabel tarm

IBS er en funksjonell tarmlidelse som ofte overlapper med andre sykdommer.
Typisk for tilstanden er at personene ofte i tillegg har andre lidelser, slik som
fibromyalgi og andre muskel/skjelettsmerter, tretthet og psykiske symptomer (angst og depresjon).

Årsakene til irritabel tarm er ikke kartlagt, men flere faktorer synes å være innblandet utvikling av tilstanden.

  • Arvelighet (genetikk)
  • Tykktarmsbakterier Personer med IBS kan ha en sammensetning av tykktarmsbakterier avviker fra de bakteriene man finner hos friske personer
  • Lavgradig inflammasjon Noen kan ha en lav grad av betennelse i tykktarmens vegg, spesielt de som lider av postinfeksiøs irritabel tarm
  • Kosthold Mange med IBS får utløst symptomer av enkelte matvarer, såkalte FODMAPs
  • Stress Følelser og hvordan man har det påvirker hjernen og hjernen sender signaler til tarmen som forårsaker forandringer i tarmen (Hjerne tarm-akse)

11,2 %

av verdens befolkning
lider av IBS 2

Hyppigst
diagnostisert hos
pasienter under

50 år

1,5x

mer vanlig hos kvinner
enn hos menn

Praktisk og lett å bruke:

  • Bare én kapsel per dag, med eller uten mat.
  • Når som helst på dagen
  • Trenger ikke oppbevares kjølig
  • Egner seg også for personer som følger en vegetarisk-, halal-, kosher eller FODMAP-diett.