Q&A 35624®

Hva er 35624® kulturen?

35624®-kulturen er en unik probiotisk stamme av Bifidobacterium longumsom i kliniske studier viser reduksjon av symptomer på irritabelt tarmsyndrom (IBS), inkludert magesmerter, oppblåsthet og tarmgass, forstoppelse og diaré (Whorwell et al.2006 ; O’Mahony et al. 2005).

35624® stammen ble opprinnelig klassifisert som Bifidobacterium infantis, og det er dette et navnet som tidligere er brukt i vitenskapelig litteratur. På grunn av vitenskapelige fremskritt endres navn på bakterier stadig, og i den senere tid er stammen blitt taksonomisk tildelt arten Bifidobacterium longumsubsp. longum (Altmann et al. 2016). Forskningen og utviklingen har hele tiden vært med den samme unike 35624®-stammen.

For mer informasjon om klinisk dokumentasjon og virkningsmekaniseme, se følgende:

Anbefales 36524® stammen av klinikere?

I retningslinjene  «The World Gastroenterology Organisation guidelines» for irritable bowel syndrome (2015)»  står det at Bifidobacterium infantis 35624 for tiden har det beste bevisgrunnlaget for effekt i IBS.

Denne anbefalingen var basert på kliniske studier i Storbritannia og Irland ledet av velkjente gastroenterologer: professor Eammon Quigley, professor Fergus Shanahan og professor Peter Whorwell.

35624®-stammen er også listet i «The World Gastroenterology Organisation guidelines» for probiotika (oppdatert 2017) som en bakteriestamme som gir lindring av forsøkspersonenes IBS-symptomer (vurdering av «global IBS symptoms»).

Overlever 35624®-stammen transporten gjennom tarmen?

Ja. Fire separate intervensjonsstudier på mennesker har vist at 35624® stammen overlever transporten og at den midlertidig koloniserer tarmen. 

  • Charbonneau D., Gibb R.D., Quigley E.M. (2013). Gut Microbes 4(3), 201-211.
  •  Healy S., Casey M., Kiely B., Quigley E.M.M., Shanahan F., Murphy F. (2017) Gut 66, A25.
  • O’Mahony L., McCarthy J., Kelly P., Hurley G., Luo F., Chen K., O’Sullivan G.C., Kiely B., Collins J.K., Shanahan F., Quigley E. (2005) Gastroenterology 128(3), 541-51.
  • von Wright A., Vilpponen-Salmela T., Llopis M.P., Collins K., Kiely B., Shanahan F., Dunne C. (2002) International Dairy Journal 12, 197-200.

Det er viktig å merke seg at (i) ingen probiotika permanent vil kolonisere tarmen, og (ii) overlevelse i tarmenes bare kan bevises ved hjelp av intervensjonsstudier i menneske. Laboratorietester, som tarmmodeller og in vitro-studier, er nyttige screeningsverktøy, men gir ikke bevis for overlevelse av bakterier i tarmen. 

Mer informasjon finnes her: Klinisk dokumentasjon

Hvordan virker 35624®-stammen?

35624® demper typiske symptomer på irritabel tarm-syndrom ved å danne en beroligende og styrkende barriere i den irriterte tarmen og dermed reduserer forstyrrelsen av tarmveggen. Mer informasjon finner du her: Virkningsmekanisme

Virker 35624®-stammen for alle undertyper av IBS (dvs. IBS-C, IBS-D, IBS-M)?

De kliniske forsøkene med 35624®-stammen rekrutterte forsøkspersoner med alle typer IBS. Studien i Storbritannia (Whorwell et al. 2006) viste at 35624®-stammen var assosiert med generelle forbedringer av IBS symptomer, samt reduksjon av magesmerter / ubehag, oppblåsthet og uforutsigbar avføring. 

Mer informasjon finner du her: Klinisk dokumentasjon

Er 35624®stammen trygg?

Ja. 35624®-stammen er blitt grundig studert, og ingen fare for sikkerhet er identifisert. I kliniske studier var sikkerhetsprofilen lik placebo. Sikkerheten til denne bakteriestammen er blitt kontinuerlig overvåket siden lanseringen som et kommersielt produkt uten at det er identifisert faresignaler. (Quigley et al. 2006; Quigley et al. 2010)

Noen mennesker kan oppleve milde og midlertidige forandringer i tarmen (f.eks. oppblåsthet) de første 4 ukene av behandlingen, men dette er en indikasjon på at 35624®-stammen begynner å virke.

35624®-kulturen tilhører en bakterieart som først koloniserer tarmen til nyfødte.1 Disse bakteriene kan overføres fra mor til baby ved fødselen og er også til stede i morsmelk2.

Bifidobacterium longum er også en bakterieart som er inkludert på Qualified Presumption of Safety  (QPS) listen hos European Food Safety Authority.


Referanser:

1. Martin R. et al. (2009) Isolation of bifidobacterial from breast milk and assessment of the bifidobacterial population by PCR-denaturing gradient gel electrophoresis and quantitative real-time PCR. Applied & Environmental Microbiology 75, 965-969.

2. Milani C. et al. (2015) Exploring vertical transmission of bifidobacteria from mother to child. Applied & Environmental Microbiology 81, 7078-7087.