Bruksvilkår

Betingelser og vilkår for bruk av dette nettstedet

Ved bruk av nettstedet samtykker du i å følge betingelsene som beskrives under. Det er derfor viktig at du setter deg inn i reglene. All bruk av dette nettstedet som er i strid med betingelsene som beskrives under eller med norsk lov vil medføre at du kan lukkes ute fra tjenesten. Slik bruk gjør dessuten at du risikerer erstatningsansvar eller straffansvar.

  • Dette nettstedet eies og drives av Navamedic ASA fra selskapets kontorer i Norge. Nettstedet er ene og alene rettet mot det norske markedet, og innholdet er derfor i henhold til norsk lovgivning. Navamedic går ikke god for og har intet ansvar for at innholdet og tjenesten på dette nettstedet egner seg eller er tilgjengelig for bruk andre steder enn i Norge.
  • Dette nettstedet er utviklet som en tjeneste fra Navamedic for å gi helsepersonell og publikum informasjon innen de terapeutiske områdene der Navamedic har ekspertise. Vi tilstreber at all informasjon på dette nettstedet skal være korrekt og oppdatert. Imidlertid er det viktig å være klar over følgende: Informasjonen egner seg ikke til å gi medisinske råd, noen form for diagnose eller anbefalinger innen behandling. Tjenesten er kun egnet som en generell informasjonstjeneste, og er ikke anvendbar på enkeltpersoner eller i en spesifikk situasjon. Du må alltid søke råd hos profesjonelt helsepersonell dersom du trenger et spesifikt medisinsk råd.
  • Navamedic fraskriver seg alt ansvar for enhver skade eller ulempe man måtte påføres ved bruk av dette nettsted.
  • Linker på dette nettområdet vil føre til nettsteder som ikke eies og/eller kontrolleres av Navamedic. Når du aktiverer disse forlater du www.alflorex.no, og Navamedic fraskriver seg ethvert ansvar for innholdet eller tjenestene på de nettsteder det linkes til, herunder endringer i innholdet eller tjenestene som måtte foretas etter at linken er lagt ut under Alflorex.no
  • Ved bruk av Navamedics nettsted plikter du å sette deg inn i Navamedics retningslinjer for personvern.
  • Om besøkende kommer med tilbakemeldinger til Alflorex.no, som for eksempel spørsmål, kommentarer eller forslag – skal informasjonen anses som ikke-konfidensiell og Navamedic skal ikke ha forpliktelser av noe slag med hensyn til hemmelighold av denne informasjonen. Videre skal Navamedic ha rettigheter til å reprodusere, bruke, legge frem og distribuere informasjonen til andre uten noen form for restriksjoner. Navamedix skal også ha rettighetene til å bruke konsept, kunnskap eller teknikk som måtte ligge i slik informasjon til et hvilket som helst formål. Reglene i dette punkt må leses i sammenheng med Navamedics retningslinjer for personvern, som uansett vil gjelde.
  • Navamedic har eiendomsretten og opphavsretten til alt innhold på dette nettstedet. Du kan lese, se, skrive ut og laste ned materiell fra disse sidene, men bare til eget, privat og ikke-kommersielt bruk. Bortsett fra slik bruk er det ikke tillatt å benytte tekst, bilder eller annet innhold på nettstedet. Kopiering eller annen form for reproduksjon av deler eller hele innholdet, i enhver form, er forbudt med mindre det er innhentet tillatelse fra Navamedic. Bruk i strid med disse bestemmelser kan medføre erstatningsansvar og kan dessuten være straffbart.
  • Betingelser og vilkår på dette nettstedet reguleres av norsk lov. Oppstår tvist om disse betingelser og vilkår skal sak reises på det sted der Navamedic har sitt hovedkontor i Norge.
  • Disse betingelsene og vilkårene kan være gjenstand for jevnlig revidering. Alle brukere plikter å sjekke vilkår og betingelser regelmessig.